Versiunea 1.1 – actualizat la data de 15 Iunie 2018

Site-ul incearca sa protejeze cat mai bine datele cu caracter personal colectate. Folosim datele introduse in scopul realizarii serviciilor si a oferirii unei experiente sigure online. Inainte de a utiliza serviciile acestui site va rugam sa cititi cu atentie Politica de Confidentialitate curenta pentru a intelege cum sunt prelucrate datele cu caracter personal.

1. Prelucrarea datelor

Activitatea de prelucrare a datelor cu carcter personal este realizata de Promotech SRL, cu sediul in Buzau, avand CIF 16168656 in calitate de operator.
Tel: 074 981 78 98
Email : gdpr@promotech.ro

2. Tipuri de date pe care le putem colecta

Societatea prelucreaza datele personale furnizate de dumneavoastra atunci cand utilizati Site-ul, va inregistrati, dumneavoastra sau societatea la care activati are un abonament sau folositi orice mijloace de comunicare (formulare online).
Folosim fisiere de tip cookie sau tehnologii similare. Permitem altor persoane sa utilizeze module cookie. Modalitatea de folosire a acestor tehnologii este descrisa in Politica de Cookies.

3. Scopul prelucrarii

Pentru realizarea de contracte sau pentru executarea unui contract
Prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastra sau societatea in carul carea activati si / sau demersurile necesare in vederea incheierii unui contract, la cererea dumneavoastra.
Exemple: emiterea unei oferte, prestarea de servicii, furnizarea de produse, procesarea de servicii de incasari si plati, etc.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale
Avem obligatia legala de a prelucra si stoca datele clientilor conform cerintelor legislatiei fiscale, in scopuri de audit intern sau audit financiar, in scopuri de raportare catre autoritati conform reglementarilor in vigoare, in scopuri de controale si / sau raspuns la solicitarile venite din partea autoritatilor.

Analize si statistici privind functionarea Site-ului
Folosim cookies cale colecteaza informatii anonime cu privire la vizitatorii site-ului

4. Cui dezvaluim datele?

Putem dezvalui datele dumneavoastra catre entitatile imputernicite de noi, implicate in furnizarea de servicii, organelor abilitate sau autoritatilor publice in conformitate cu dispozitiile legale.

5. Cat pastram datele?

Pastram datele dumneavoastra cu caracter personal cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind pastrarea datelor.
Datele personale vor fi sterse cu respectarea prevederilor legale, daca Persoana vizata solicita acest lucru.
Datele aferente tehnologiilor de cookies sau similare sunt pastrate conform termenelor specifice asa cum este mentionat in Politica de Cookies.

6. Drepturile persoanei vizate de prelucrare

a. Dreptul la informare
dreptul dumneavoastra, ca utilizator de servicii ale Site-ului de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare efectuate de catre Site asupra datelor personale ale utilizatorului. Respectarea acestui drept se realizeaza prin prezenta informare;

b. Dreptul de acces
aveti dreptul de a obtine de la noi confirmarea ca prelucram datele dumneavoastracu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii

c. Dreptul de rectificare a datelor
puteti solicita modificarea datelor personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

d. Dreptul la stergere ("dreptul de a fi uitat")
puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand:
- acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram;
- a fost retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor de catre utilizator si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale(ex. legea fiscala);
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
- datele trebuie sterse conform legislatiei

e. Dreptul de opozitie si retragerea consimtamantului
puteti retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Societatii, din motive care tin de situatia specifica a dumneavoastra.

f. Dreptul de restrictionare a prelucrarii
in anumite conditii puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor sale personale

g. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate
aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, care are efecte juridice care va privesc sau va afecteaza semnificativ.
Dreptul nu se aplica in cazul in care decizia individuala automatizata:
i) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Societate;
ii) este autorizata conforam legislatiei care se aplica Societatii
iii) se efectueaza pe baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.
In cazul in care sunteti supus(a) unei decizii individuale automatizate aveti dreptul de a obtine interventia umana din partea Societatii, de a exprima punctul dumneavoastra de vedere si de a contesta respectiva decizie.

h. Dreptul la portabilitatea datelor
in masura in care prelucram datele prin mijloace automate, puteti solicita, in conditiile legii, furnizarea datelor care va privesc intr-o forma structurata, utilizata frecvent

i. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere
aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca au fost incalcate drepturile dumneavoastra:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro


PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR MENTIONATE MAI SUS, NE PUTETI CONTACTA UTILIZAND DATELE DE CONTACT MENTIONATE LA SECTIUNEA 1